Bài Giảng Răng Hàm Mặt

Bài Giảng Của Bộ Môn SKRM ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

-Bai giang\Bai01-Rang&BoRang.doc - File ppt

-Bai giang\Bai02-SuthanhlapboRS&RVV.doc - File ppt

-Bai giang\Bai03-TinhhinhSKRM2010.doc - File ppt

-Bai giang\Bai04-SauRang.doc - File ppt

-Bai giang\Bai05-Benhlytuy.doc - File ppt

-Bai giang\Bai06-Benhnhachu.doc

-Bai giang\Bai07-UngthuXoangMieng.doc - File ppt

-Bai giang\Bai08-BieuhienmiengHIV-AIDS.doc -- File ppt

-Bai giang\Bai09-Hethongnhai.doc - File ppt

-Bai giang\Bai10-DiTatBamSinh.doc - File ppt

-Bai giang\Bai11-ChanThuongHamMat.doc - File ppt

-Bai giang\Bai12-NhiemtrungTuyenNuocBot.doc - File ppt

-Bai giang\Bai12'-XutriNhiemtrungHM.doc - File ppt

-Bai giang\Bai13-KhoiUHamMat.doc - File ppt

-Bai giang\Bai14-NhaHocDuong.doc - File ppt

-Bai giang\Bai15-NKCC&PhonguaBenhRM.doc

_Viêm nhiễm vùng Hàm Mặt


About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008