Bài giảng Skill lab

Bài Giảng Huấn Luyện Kĩ Năng Tiền Lâm Sàng

Powerpoint

Bài giảng vết thương ngực (Ts. Cao Văn Thịnh)

Bài giảng chấn thương ngực (Ts. Cao Văn Thịnh)

Bài giảng về vết thương mạch máu (Ts. Cao Văn Thịnh)

Acrobat

Tài liệu huấn luyện Kỹ năng Y khoa tiền lâm sàng (Tập 1 - Tập 2)

A-Z Common Symptom Answer Guide

Word


About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008