Bác sĩ giải đáp về "chuyện ấy" - Ebook

"..Cuốn sách này với khả năng có thể nhằm đem lại cho người đọc các thông tin tương đối đầy đủ về tình dục. Những khái niệm đã có từ trước đến nay có thể đã trở nên lạc hậu, mặc dù còn lâu mới có thể trả lời hết mọi câu hỏi có liên quan đến tình dục.."
Theo Edu.vn

Liên kết để bạn tải xuống máy:

http://www.download.com.vn/Data/Soft/2008/07/02/chuyen_ay.rar

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008