Cai thuốc lá trong 5 ngày - Ebook

Cai thuốc lá không hề đơn giản, để cai thuốc thành công, quyết tâm ở bạn là quan trọng nhưng không phải là tất cả, bạn cần sự quan tâm của mọi người trong nỗ lực chống lại sự cám dỗ của điếu thuốc. Làm thế nào để cai thuốc lá?

Theo Edu.vn

Liên kết để bạn tải xuống máy:

http://www.download.com.vn/Data/Soft/2008/07/02/Caithuocla.rar

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008