AIDA V43a

AIDA là chương trình giả lập minh họa sự tương tác giữa Insulin cùng với chế độ ăn lên nồng độ Glucose trong máu ở những bệnh nhân bị đái đường tụy týp 1. AIDA có sẵn 40 bệnh cảnh để tham khảo, người dùng có thể thêm những bệnh cảnh mới vào cơ sở dữ liệu. Xem chi tiết tại website http://www.2aida.org/aida/intro.htm

[Download freeware] (1.01 Mb)

Tác giả : Dr. Eldon D. Lehm

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008