AccessGP

Chương trình AccessGP hỗ trợ quản lý những công việc thường ngày của một phòng khám đa khoa. Phần mềm chạy trên nền MS. Access. Xem chi tiết tại http://www.accessgp.com/

+ Với PC sử dụng MS. Access 97

Download :[agp.zip] (192Kb)[Practice.zip] (619Kb)

+ Với PC sử dụng MS. Access 2000, XP

Download :[agp2.zip] (3Mb)[Practice.zip] (619Kb)

Tác giả : Dr. G.R. Stokeld

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008