MedLabQC

MedLabQC hỗ trợ quy trình kiểm soát chất lượng các xét nghiệm thường quy của một phòng xét nghiệm cận lâm sàng . Xem chi tiết tại website http://perso.easynet.fr/~philimar/

[Download MedLabQC] (376 Kb)

Tác giả : Phillip Jordan

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008