Survival Index

Khả năng sống còn của một trẻ sơ sinh nhẹ cân có thể được tiên lượng dựa vào các dấu chứng lâm sàng ngay sau sinh. Chỉ số tiên lượng này có kết quả chính xác hơn là chỉ dựa vào cách tính điểm Apgar .

Đây là phần mềm miễn phí thuộc Dự án Thuật toán Y khoa do MEDISOFT thực hiện.

1/ [Download SurvivalindexSetup.exe] (304Kb) và cài đặt chương trình .

2/ Để chạy được chương trình , cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC. Nếu chưa có, [DownloadInstallFlashPlayer7AX.exe] (535 Kb) và chạy chương trình này để cài đặt .

Tác giả : Bs Bảo Phi
http://medisoft.com.vn

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008