Care2x

Chương trình Care2x giúp quản lý hệ thống thông tin của bệnh viện hoặc các cơ sở y tế. Phần mềm được thiết kế theo cấu trúc Client-Server gồm rất nhiều phân hệ quản lý đầy đủ các hoạt động thường gặp của một bệnh viện. Để chạy được chương trình, PC cần cài đặt Apache, PHP4, and MySQL. Xem chi tiết tại website www.care2x.com

[Download Care2x] (17Mb)

Tác giả : Elpidio Latorilla

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008