BioWIN

BioWIN là phần mềm có các công cụ giúp minh họa bằng biểu đồ, phân tích và in kết quả các chu kỳ sinh học về thể lực, cảm xúc, ý thức, trực giác của từng cá nhân. Nó có thể so sánh nhịp sinh học giữa hai cá thể với nhau, tìm những ngày có nhịp sinh học xấu nhất và tốt nhất của từng người.

[Download Trial] (3.07Mb)

Tác giả : Greg Kacy

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008