DentaClinic

Chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ công việc hàng ngày của một phòng khám nha khoa như quản lý lịch hẹn khám bệnh, quản lý tài chánh . Bản Demo chỉ sử dụng được trong 15 phút.

[Download DentalClinic Demo] (1.6 Mb)

Tác giả : Zoran Djuric

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008