QLTC 2.0

QLTC 2.0: Chương trình quản lý các hoạt động của một phòng tiêm chủng dịch vụ . Hoạt động trên máy đơn hoặc mạng cục bộ. Quản lý tiếp nhận, chỉ định tiêm, lịch hẹn, quản lý thu phí xuất hóa đơn tự động, quản lý vacxin, thống kê phân tích tình hình hoạt động của phòng tiêm.

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008