Triangle Tool

Khi phải chọn lựa giữa hai trường hợp có cùng phụ thuộc vào 3 tham số thì chương trình Triangle Tool với giao diện đồ họa sẽ giúp việc chọn lựa nhanh chóng và logic.

Download về giải nén vào một thư mục rồi sử dụng, không cần cài đặt.

[Download Triangle10.exe] (378Kb)

Tác giả : Patrick Hofstetter

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008