Nói lắp liên quan đến bất thường của não

Lần đầu tiên các nhà khoa học đã xác định được những khác biệt giải phẫu ở não của người nói lắp. Trong một nghiên cứu có 16 người nói lắp và 16 người không nói lắp, khi chụp MRI đã phát hiện ra những khác biệt ở vùng thái dương phẳng (vùng giúp kiểm soát ngôn ngữ và nói). ở người nói lắp, vùng não này rộng hơn đáng kể so với người không nói lắp.

Những người nói lắp cũng hay có hình dạng não bất thường. Tuy nhiên, không có một biến đổi đơn thuần nào trong cấu trúc não giải thích được cho tất cả những khác biệt giữa người nói lắp và người không nói lắp. Theo các nhà khoa học, đây là bằng chứng đáng tin cậy đầu tiên cho thấy biến đổi giải phẫu ở những vùng não đảm nhiệm chức năng ngôn ngữ và nói có thể làm tăng nguy cơ bị nói lắp.

Kết quả cho thấy nói lắp có mối liên quan sinh học. Các nhà khoa học cho rằng nếu mối liên quan sinh học giữa những thay đổi ở não đã được khẳng định, nó có thể có ý nghĩa điều trị nói lắp.

Các nhà khoa học không chỉ phát hiện được những khác biệt giữa những người nói lắp và không nói lắp, mà còn giữa các phân nhóm những người nói lắp.

Có những khác biệt giải phẫu khi so sánh giữa những người nói lắp nam và nữ, thuận tay phải và thuận tay trái. Cần nghiên cứu thêm để xem liệu những người trong nhóm được phân theo giới và tay thuận có khác biệt sinh học về tật nói lắp hay không và liệu các phân nhóm này có đáp ứng khác nhau với điều trị đặc hiệu hay không.

Hải Sơn(Neuology, 7/2001 )

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008