Phim sản khoa: Quá trình vượt cạn

Một video hay miêu tả chân thật quá trình vượt cạn của người mẹ , sự trào đời của một sinh linh bé bỏng trong cộng đồng loài người .

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5

Theo http://www.dany4.info

About this entry

Đăng nhận xét

 

MedicineNet Daily News

Medscape Medical News Headlines

WebMD Health


About me | Author Contact | Powered By Blogspot | © Copyright  2008